سینی نشاء

یکی از ساده ترين روشها در کاشت و پرورش گياهان استفاده از سينی های نشاء می باشد. سينی های کشت و تکثير برای توليد و تکثير انواع بذر، قلمه، صيفی جات، نشاء فصلی، گياهان زينتی، گونه های درختی و... استفاده میشوند. مزایای استفاده از این سینی‌ها عبارت است از:
  • جاری شدن مناسب آب در داخل سلول ها
  • تهويه مطلوب
  • افزايش توليد
  • استفاده بهينه از فضا
  • حمل و نقل آسان
  • استفاده آسان
  • طول عمر بالا

این سینی‌ها در مدلهای 72 خانه، 101 خانه و... قابل عرضه می باشند.