برای نمایش تواناییمان در برآورده‌سازی نیازهای مشتریان، سال 1384 موفق به دریافت گواهی‌نامه سیستم مدیریت کیقیت ISO 9001 گشتیم و از آن زمان تاکنون از پیاده‌سازی و استقرار آن بهره فراوان برده‌ایم.