افتخار می‌کنیم که از زمان راه‌اندازی تا کنون همواره در مسیر تعالی گام برداشته‌ایم و راه اندازی و استقرار سیستمهای مشروح زیر دلیلی بر ادعای ما است.
  • پیشرو تغییر ساختار صنعت وکیوم فرمینگ از حالت سنتی به مدرن
  • فعالسازی فرآیندهای تحقیق و توسعه (R&D)
  • استقرار فرآیندهای خود کنترلی تولید بعنوان بخشی از تضمین کیفیت
  • راه اندازی فرآیندهای موثر ارتباط با مشتریان بر مبنای استانداردهای روز دنیا (ISO 10002)
  • اه اندازی سیستم مدیریت کیفیت برمبنای نوین ترین مدلهای جهانی فرآیندگرایی (APQC تدوین شده توسط موفق ترین شرکتهای اروپایی و آمریکایی) و دریافت گواهی‌نامه ISO 9001 به تبع آن
  • بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا
  • بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص در کلیه حوزه‌های مورد نیاز یک کارخانه در کلاس جهانی (مهندسی پلیمر، مهندسی صنایع،مدیریت مالی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، کامپیوتر و...)
  • شفاف سازی مسیر پیشرفت شغلی کارکنان و ایجاد انگیزه رشد در آنهاراه اندازی فرآیندهای آموزش کارکنان (مطابق استاندارد ISO 10015) و مرتبط نمودن آموزش به پیشرفت شغلی کارکنان