ترمو فرمینگ ( Thermoforming) با سایر روشهای فرمدهی پلاستیک یعنی تزریق پلاستیک (Injection Molding)، شکلدهی بادی (Blow Molding) و شکلدهی دورانی (Rotate Molding) متفاوت است.به انواع روشهای تولیدی که در آن از حرارت دهی مواد اولیه جهت شکل‌دهی و تبدیل مواد به محصولات استفاده می‌شود ترموفرمینگ گفته می‌شود. روشهای زیر همگی نوعی ترموفرمینگ محسوب می‌شوند:

  • وکیوم فرمینگ (Vacuum Forming)
  • فرمینگ فشاری (Pressure Forming)
  •  

    ما خود را متعهد به راهنمایی مشتریان در خصوص محدودیتهای روشهای تولیدمان (وکیوم فرمینگ و فرمینگ فشاری) و نیازهای احتمالی بهره‌گیری از روشهای متفاوت همچون تزریق و... می‌دانیم.

    مزایای وکیوم فرمینگ نسبت به تزریق پلاستیک